Gestaltterapi

 

Gestalt handler om å være oppmerksomt tilstede i livet sitt her og nå. Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med et meningsfylt hele. Gestaltterapi ble dannet på 1960-tallet og er i dag en av de mest brukte terapiformer i Europa og USA.

 

Erfaringer og opplevelser vi har hatt i livet kan bevisst eller ubevisst tappe oss for energi og trykke oss ned. Gestaltterapi inkluderer hele mennesket med kropp, tanker og følelser. Metoden tar utgangspunkt i øyeblikket, hva som skjer i oss og i møte mellom oss akkurat nå. Klienten får støtte til å møte tankene og følelsene sine på godt og vondt, og kjenne etter hva som skjer i kroppen i møte med dette.

 


Gestalt bygger på Eksistensialismen, dvs: Hvert menneske er selv ansvarlig for sitt liv, sine valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. I løpet av livet får vi erfaringer og overtar verdier og holdninger fra familie og samfunn. Vi får regler for hva vi må eller burde gjøre og ikke gjøre.

Dette gjør at vi blir bundet av fastlåste mønstre og overbevisninger om oss selv og andre, og disse kan skape en følelse av å ha liten verdi.  Derfor er gestaltterapien opptatt av å bevisstgjøre oss på egne følelser, tanker, kroppsfornemmelser og handlinger slik at vi kan bli bedre kjent med oss selv, våre reaksjonsmønstre og våre handlingsmønstre. En slik bevisstgjøring skapes gjennom samtale, eksperimenter og oppmerksomhetsøvelser.

Ved å oppdage og akseptere hvem vi er, ser vi klarere hva vi vil, og forstår at vi har flere valgmuligheter enn vi trodde. Slik kan vi bli et helere og friere menneske.

Utgangspunktet er ikke at vi skal forandre oss, men kjenne at vi er gode nok slik vi er. Forandringens paradoks er at forandring skjer når man blir den man er, istedenfor å prøve å bli en man ikke er.

 

 

 

Randi Torjussen                               Gestaltterapeut/Psykoterapeut

Jeg er udannet gestaltterapeut.Jeg har min utdanneles fra Gestalttakedemiet i Kristiansand.Det er en 4 årig utannelse. Jeg har tatt et år vidreutdanning.Under udannelsen må en selv gå i terapi.Jeg har ca 160 timer  med egenterapi.Dette er slik at vi bli beabeidet i fohold til vår egen historie.Dette er viktig slik at jeg som terapeut kan vær i møte med kliente uten og bli stoppet av min egen historie.

Jeg holder nå på med Traume utdanning ved systeminstuttet.

Jeg er også utdannet som hjelpepleier i psykiatri/vernepleier og fagarbeider i barne og ungdomsfag. Arbeidsmiljø skolen ved AOF/LO

Jeg har masse kurs i fagbevegelsen da jeg har vært hovedtillitsvalg og fagforeningsleder.

Fra 2003 til 2016 har jeg jobbet med arbeidsmiljø.Jeg  hadde 100% stilling som hovedverneombud ved Sølandet sykehus.Jeg hadde ansvar for 70 verneombud.

Jeg jobber nå som  profesjonell verge.Fylkesmannen er min oppdragsgiver.

Jeg har eget fima som heter Gestaltterapi i Fokus A/S 

 

 

Jeg er pårørende til mennesker som har hatt et alkoholproblem og rusproblem.Jeg er med i en organisajon som heter A-larm og der jobber vi med åpenhet om rusproblem.Jeg er veldig opptatt og hjelpe deg som pårørende dersom livet ditt oppleves som alt dreier seg om andres alkohol,medikamen  narkotika eller annen avhengighets problem.Jeg vet også at dersom den som har et problem har sluttet og ruse seg, så er det ikke sikker at du som pårørende er ferdig med alt det du har opplevd.Jeg har en mann som har vært Alkhol/ rusfri siden 2001

Alkohol ,psykiske og andre avhengighetsproblemer kan ødlegge en hel familie.

I et arbeidmiljø skal det bare et menneske for og øgdlegge arbeidsmiljøet. Ansatte og ledere har mange ganger problemer med og forstå når det er alkohol eller andre rusmidler som er med og ødlegger det.Det kan også være at  noen er så medavhengig andres rusproblem at det går ut over arbeidsmijøet.

 

Medavhengighet

Medavhengighet er et begrep som brukes om symptomer som utvikler seg hos barn og voksne som lever eller har levd med alkoholikere og rusmisbrukere.Det er vanligere enn vi tror, og de fleste som har utviklet en større eller mindre grad av medavhengighet er fullstendig uvitende om dette.

De samme symptomene kjennetegner også barn og voksne av foreldre med psykiske sykdommer. Medavhengighet kan  komme som følge av oppvekst eller samliv med svært humørsyke personer, eller med personer som forgriper seg psykisk, fysisk eller seksuelt på andre. Symptomene vokser fram etter mange år med stress i oppveksten eller i et lengre samliv der alt dreier seg om en enkelt persons nykker, humør svingninger og misbruk. Det har  vært nødvendig å undertrykke sine egne behov for å tilpasse seg den andre, på bekostning av egen helse. Barn og voksne som har levd med foreldre eller søsken siden de var små, utvikler gjerne et mer eller mindre selvdestruktivt mønster som det kreves langvarig behandling for å frigjøre seg fra medavhengigheten.

Reaksjonsmønster som medavhengige kan ha.

 

 Du føler du har lav selvfølelse. Du blir ofte sint når ting ikke blir slik du ønsker og forventer.

Du har tendens til å isolere deg og kjenne deg usikre i forhold til andre mennesker. Spesielt blir du lett usikre på personer som oppfattes som autoritetspersoner.

Du søker stadig bekreftelse fra andre og du kan finne på å gjøre nesten hva som helst for å bli likt av andre, selv om det går på bekostning av deg selv.

Du er ekstremt lojal, selv når du ser at du ikke burde være det .  Dette henger ofte igjen etter barnets lojalitet til foreldrene. 

Du går på akkord med deg selv for å tilfredstille andre.Nei er et fremmed ord.Du er redd for ikke bli likt og folk ikke ha noe med deg dersom du ikke stiller opp.

Du har lett for å være impulls.

Du blir  lett skremt av sinte mennesker og  personlig kritikk.

Du føler deg ofte som offer.

Du forsøker ofte å løse andres probleme.

Du får ofte sterk skyldfølelse dersom du “sier fra” om ting som plager deg eller kommer med følelsesmessige utbrudd. 

Du vil heller gi etter for andre enn å stå opp for seg selv. 

Du har en tilbøyelighet til å bli igjen i arbeidsforhold som du ikke trives i. Angsten hindrer deg i å bryte ut.

Du har vanskelig  med nærhet i  forhold.

Du har vanskeligheter med å sette grenser, og du blir lett såret av partnerens behov og følelser.

Du har et sterkt kontrollbehov og overreagerer på forhold du ikke har kontroll over.

Du har også vanskeligheter med å sette ord på egne behov.

Du har lett for å ta til tårer å er veldig sårbar.

Du er flink til å manipulerer omgivelsene når det er noe du vil oppnå noe.

Du forveksler gjerne kjærlighet med medlidenhet og er tilbøyelige til å “elske” mennesker som du kan synes synd på eller komme til unnsetning for.

Du har vanskeligheter med å gi utrykk for dine følelser og er ubevisst på hvordan dette påvirker ditt liv.

Du er veldig redd for å bli avvist eller forlatt.

 

.

 

 

 

 

Massasje

Det og leve med andres avhengighet kan gjøre at du har mye vondt i musklene.Massasje kan hjelpe på spenninger i kroppen.Jeg har drevet med massasje siden 2002.

Massajene jeg har er aroma/klassisk massasje,siatsu og trykkmassasje,indisk hodemassasje.energi massasje

Dette kan også kombineres med terapi

Healing / reiki

 

Massasje med healing - en holistisk form for massasje

 

Healing massasje er massasje med bruk av healing energi. Healing massasje er avslappende og avspennende, øker velvære og stimulerer, frigjør energi samt følelser. Denne formen for massasje utføres alltid med den hensikt å balansere mennesket på alle plan - fysisk, mentalt og åndelig.

 

Hvordan skjer healing massasje?

 

Healing massøren og klienten skaper en egen energiforbindelse, og massasjen utføres i rolig, meditativ tilstand. Av teknikker brukes det vanlig klassisk massasje samt østeninspirerte teknikker. Massasje er viktig fordi i kroppen bor følelses- og tankemønstrene våre, både bevisste og ubevisste.

 

Hva er muskelpanser?

 

Vi kan bære på smerter, slike følelser som skam eller frykt, noe som kan komme fra tiden i livmoren, fødselen, tidlig spedbarntid eller barndom. Musklene gir da uttrykk for de følelsene eller den frykten og de tankene vi bærer på. Dette kalles for muskelpanser, og det påvirker både holdningen og stemmen.

 

Dersom visse deler av kroppen er sperret av muskelpanser, hjelper det ikke hvor mye vi mosjonerer, for flyten kommer ikke i gang i hele kroppen. Derfor det er viktig å bli oppmerksom på de avstengte, «tause» delene av kroppen, ellers kan ikke livsenergien flyte fritt.

 

Hvordan massasje med healing kan hjelpe?

 

Massasje med healing kan hjelpe til med å løse opp spenninger i muskler og bindevev. Det øker blodgjennomstrømningen, og åndedrettet kommer i gang når «stengte» områder åpnes. Dermed kan en selvhelbredende prosess begynne både i kroppen og følelseslivet. Hensikten med healingmassasje er å balansere menneske på alle plan.

 

I tillegg til gevinster "vanlig" klassisk massasje gjør, kan healing massasje hjelpe med å

 

  • være i nuet, slippe ut tankene fri
  • øke kroppsbevissthet og bevisstheten generelt
  • slippe ut tilbakeholdte følelser
  • hjelpe til at livsenergien kan flytte fritt ved å «myke opp» de avstengte delene av kroppen og derfor øke selvfølelse
  • dekke følelsesmessige behov og behov for nærhet
  • gi generelt økt velvære og trivsel med seg selv

 

Healing under massasjebehandling

 

Mens jeg masserer er jeg inne i healing energi. Derfor får du kontakthealing under hele massasje seansen. Imidlertid Healing virker bedre jo lenger avstand fra klienten jeg har. Derfor bruker jeg siste 5 min for å gi healing mens jeg holder hendene mine på avstand. Slik at du kan få kjenne litt mer på den energi..

 

Kanalisering

 

Under selve massasjebehandlingen bruker jeg en blanding av teknikker ledet av min erfaring og intuisjon. Noen ganger under massasjebehandlingen får jeg opp (kanaliserer) bilder i mitt indre syn. Bildet kommer vanligvis som symboler, evt. beskjeder. Du bestemmer om jeg skal fortelle deg det jeg ser og opplever under seansen. Jeg tolker ikke det jeg så/hørte, fordi det er bare du som vet hva det kan bety. Etter min erfaring kan det være en beskjed om din nåværende situasjon, fortid eller fremtid. Noe du kan gi mer oppmerksomhet til eller noe du kan bli mer bevisst på. Jeg forteller aldri noe jeg opplever som svært negativt, det er for å unngå feiltolking og dermed skape et negativt tankemønster.

 

 

 

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. På denne plassen kan du fortelle din historie og la de besøkende få vite litt mer om deg.